Ja, ik wil graag bijdragen aan het wooninitiatief

Elke euro wordt zeer gewaardeerd. Wij zijn een non-profitorganisatie, dus echt alles wordt besteed aan het realiseren van het wooninitiatief.

Bedrag

ANBI: Stichting Nia Domo is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).