Uw steentje bijdragen?

Onze toekomstige bewoners zullen hun leven lang moeten rondkomen van een minimum uitkering. Als ouders proberen we ze natuurlijk zoveel mogelijk te ondersteunen, maar goede zorg en huisvesting kost veel geld.

Het oprichten van een wooninitiatief vraagt veel extra geld. Bij de start van het initiatief zijn er veel kosten, bijvoorbeeld voor de inrichting van de gezamenlijke ruimtes zoals de woonkamer en de keuken. Ook ondersteunende middelen zoals alarm en domotica kosten veel geld.

Ook bij het in stand houden van een woonvoorziening is er veel geld nodig. Denk aan afschrijving en onderhoud van de woning. Daarnaast moet er geld zijn om tijdelijke leegstand te overbruggen. Het samenstellen van de groep moet met grote zorg gebeuren en een lege plek zal dus niet eenvoudig en snel opgevuld worden. De kosten lopen wel door in deze periode.

ANBI

Stichting Nia Domo is met ingang van 23 juni 2020 een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat we voldoen aan de eisen die de belastingdienst stelt aan goede doelen.